ภาคส่วนต่างๆ ที่ AES ให้บริการ

การจัดหาวิธีการจัดการแบบผสมผสานอย่างครบวงจร

AES Group ใช้ประโยชน์จากความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วกว่า 30 ปีในการผสานรวมระบบ ซึ่งทำให้เราสามารถจัดหาวิธีการจัดการระบบรักษาความปลอดภัยแบบผสมผสานที่ครบวงจรให้แก่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งกลุ่มบริษัท สถาบัน และรัฐบาลทั่วโลกได้ใช้บริการความเชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมที่เป็นที่ยอมรับของเราอย่างต่อเนื่องด้วยความไว้วางใจอย่างสูงสุดสำหรับโครงการที่ต้องการระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงเพื่อความปลอดภัยขององค์กรในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Previous slide
Next slide
Physical Security Integration - Streamline Your Protection

กระบวนการตรวจสอบของ AES

พวกเราเริ่มต้นจากการตรวจสอบภายในร่วมกัน เพื่อพิจารณาข้อกำหนดที่สำคัญทั้งหมดให้บรรลุตามโครงการต่างๆ ของพันธมิตรเรา

การกำหนดเส้นทางโครงการ

 • • กำหนดผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
 • • กำหนดเทคนิคเพื่อระบุและรวบรวมข้อกำหนด
 • • แก้ไขการจัดทำเอกสารสำหรับกิจกรรมต่างๆ
 • • ทำข้อตกลงตามความต้องการกับผู้มีส่วนได้เสีย
 • • กำหนดวันที่จะเริ่มโครงการ

 • ระบุและรวบรวมข้อกำหนด

 • • ระดมความคิดกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อระบุปัญหาและแนวทางแก้ไขตามที่กำหนด
 • • สอบถามผู้มีส่วนได้เสียสำหรับข้อเสนอแนะและข้อมูลเพิ่มเติม
 • • ตรวจสอบระบบและกระบวนการที่มีอยู่
 • • จัดลำดับความสำคัญของแนวคิดต่างๆ
 • • อธิบายการทำงานของวิธีการแก้ปัญหาที่จำเป็น
 • • จัดเตรียมรูปแบบการทำงานสำหรับการทดสอบและข้อเสนอแนะ

 • จัดลำดับความสำคัญของข้อกำหนดโครงการ

 • • ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อกำหนดและเป้าหมายโครงการ
 • • นำเอกสารตามข้อกำหนดออกมา
 • • กำหนดข้อกำหนดการควบคุมคุณภาพ

 • ทำข้อตกลงความจำเป็นของโครงการ

 • • ผู้มีส่วนได้เสียตรวจสอบและอนุมัติตามข้อมูลในเอกสาร
 • • เอกสารที่ถูกปริ้นท์ออกมาถือเป็นขอบเขตของโครงการ
 • • เอกสารที่ถูกปริ้นท์ออกมาใช้เป็นข้อกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (KPI)
 • • KPI ของโครงการได้รับการเผยแพร่ในระบบการรายงานที่ใช้ร่วมกันซึ่งใช้เปรียบเทียบความจำเป็นของโครงการกับการส่งมอบ

 • การบริหารและดูแลโครงการ

 • • ผู้ให้บริการตรวจสอบการส่งมอบข้อกำหนดโครงการ
 • • การส่งมอบถูกกรอกลงไปในระบบการรายงาน KPI
 • • ใช้การจัดการการเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็นและปรับปรุงระบบรายงาน KPI
 • • ทำการทดสอบและตรวจสอบ QA/QC

 • คำถามที่พบบ่อย

  ระบบรักษาความปลอดภัยแบบผสมผสานคืออะไรและเหตุใดจึงมีประสิทธิภาพ?

  การรักษาความปลอดภัยแบบหลายชั้นเรียกว่าระบบรักษาความปลอดภัยแบบผสมผสาน วิธีการนี้สามารถมอบความคุ้มครองที่ครอบคลุมได้มากขึ้นและเพิ่มความยากในการเข้าถึงข้อมูลของอาชญากร สถานที่ต่างๆ นั้นมีความเฉพาะตัว ดังนั้นระบบรักษาความปลอดภัยแบบผสมผสานจะมีส่วนประกอบที่หลากหลายและเหมาะสมกับสถานที่ทุกแบบ

   
   
   

  ทำไมจึงต้องมีการผสมผสานการออกแบบการรักษาความปลอดภัยของเรา?

  องค์กรหลายแห่งมากมายกำลังสร้างปัญหาด้านการรักษาความปลอดภัยขนาดใหญ่จากการใช้ผลิตภัณ์และบริการด้านการรักษาความปลอดภัยที่มากจนเกินไป และอีกหลากหลายองค์กรที่กำลังติดจั้งระบบรักษาความปลอดภัยที่ไม่ใช่แบบการผสมผสาน ซึ่งส่งผลให้เกิดช่องโหว่ การทุจริตต่อหน้าที่ และปัญหาด้านสุขภาพและความปลอดภัย

  ระบบจะยังทำงานต่อไปเมื่อไฟฟ้าดับได้หรือไม่?

  ระบบจะสามารถทำงานต่อไปได้ด้วยแบตเตอรี่สำรอง แม้ว่าระยะเวลาการสำรองข้อมูลจะขึ้นอยู่กับประเภทของแผงควบคุมที่ใช้งาน

  ประโยชน์ของการออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยแบบผสมผสานคืออะไร?

  ประโยชน์ของระบบรักษาความปลอดภัยแบบผสมผสานไม่สามารถพูดได้อย่างเกินจริง การควบคุมสัญญาณเตือนภัย/การเข้าถึงข้อมูล ระบบวิดีโอรักษาความปลอดภัย และระบบอินเตอร์คอมเพื่อความปลอดภัยล้วนเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์กร ซึ่งระบบเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเมื่อมีการรวมเข้าด้วยกันเป็นระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร ช่วยในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน การป้องกันการโจรกรรมและการทุจริตต่อหน้าที่ และอื่นๆ อีกมากมาย

  บทบาทของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ได้รับจากการรักษาความปลอดภัยอัตโนมัติและการรวมระบบคืออะไร?

  บริษัทหลายแห่งเริ่มเปลี่ยนไปใช้แนวทางการรักษาความปลอดภัยที่มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ด้วยการจัดให้มีทั้งการรักษาความปลอดภัยเชิงกายภาพและเชิงตรรกะไว้ภายใต้บุคคลเดียว เช่น หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เนื่องจากเจ้าหน้าที่คนนี้มีหน้าที่ในการตรวจสอบให้แน่ใจถึงความปลอดภัยในภาพรวมของบริษัททั้งหมด ไม่ใช่เพียงแค่แผนกใดแผนกหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นความรับผิดชอบเชิงกายภาพและตรรรกะจึงถูกนำไปใช้กับเจ้าหน้าที่คนนี้ เป็นต้น

   
   
   

  เมื่อมีการย้ายสถานที่เราสามารถนำระบบติดตัวไปด้วยได้หรือไม่?

  ได้ค่ะ ระบบนี้สามารถถ่ายโอนไปยังสถานที่ใหม่ได้เมื่อมีการย้ายสำนักงานหรือสถานที่ตั้ง โดยคุณจะต้องติดตั้งใหม่ระบบใหม่ที่สถานที่แห่งใหม่ ส่วนเวลาและค่าใช้จ่ายนั้นจะขึ้นอยู่กับระบบนั่นเอง

  thTH