ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

ธนาคารกลางของประเทศไทย - โซลูชันการรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจรได้รับการติดตั้งที่ไซต์งาน 10 แห่ง รวมถึงอาคารสำนักงานใหญ่หลัก สำนักงานใหญ่ระดับภูมิภาค 3 แห่ง ศูนย์เงินสด 6 แห่ง และโรงพิมพ์ธนบัตร

แชร์โพสต์นี้